Rendeletek - Határozatok

 

Gétye Község Önkormányzata Rendeletei - Határozatai

Utolsó frissítés 2017.június 06.
14/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
 13/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról
11/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól
8/2017. (IX.07.) önkormányzati rendelet
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
7/2017. (VII.20.) önkormányzati rendelet
A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet
Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról
4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet
Gétye Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
3/2017. (III.9.) számú rendelet módosítása
Gétye Község Önkormányzatának 2016. évi kötségvetésének módosításáról
Költségvetés 2017
 9/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelet
A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről
7/2016 (VII.04.) önkormányzati rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályairól
6/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelet
A hulladékgazdálkodásról

5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelet
 Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Határozat - Közbeszerzési terv 2016

 Költségvetés 2016

1/2013. (II.05.) önkormányzati rendelet
A helyi építési szabályzatról


9/2015. (III.30.) határozata
A 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervről

5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet
Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tüzelőberendezésekkel
okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól

2/2015. (III.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről

1/2015. II. 27.) önkormányzati rendelet
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és Melléklete
  1/2015. II. 27.) önkormányzati rendelet Melléklete
 
Határozat - Közbeszerzési terv 2014.
11/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
Díszpolgári cím 4/1994.
Építészeti értékek védelméről 7/2008.
Falugondnoki szolgálatról 11/2009.
Filmforgatásról 9/2013.
Helyi adókról 13/2004.(XII.18.)
módosított, egységes szerkezetbe foglalt
Helyi címer és zászló 1/1998.
Helyi építési szabályzatról 1/2013.
Hulladékgazdálkodási Tervről 5/2013.
Ivóvíz szolgáltatásról 1/1999.
A költségvetés tartalma 6/2009.
Költségvetés 2013.
Költségvetés szöveges előterjesztése 2013.
Költségvetési rendelet 2/2013.
Költségvetés 2013. 4.sz melléklete a szolgáltatások díjáról
2012. évi költségvetés beszámolója
2012. évi költségvetés beszámolója szöveges értékelés
Közbeszerzési Szabályzat 4/2010.
Közterületek nemzeti ünnepeken történô fellobogózásáról 9/2000.
Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtására és az önkormányzat helyi rendeleteinek jogharmonizációjáról 10/2005.
Közművelődésről 12/2004.
Közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló
11/2012. (XI.14) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Közterületek tisztántartásáról 3/2012.
Szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről 7/2012.
Szervezeti és működési szabályzat 4/2013.
Temetőkről és a temetkezésről 8/2000.
Vagyonrendelet Gétye község nemzeti vagyonáról 8/2012.
Zárszámadási rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről 3/2013.