Rendeletek - Határozatok

 

Gétye Község Önkormányzata Rendeletei - Határozatai

Utolsó frissítés 2020. március 13.

 Költségvetés 2020

 Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletek

Gétye Község Önkormányzata Képviselő Testületének

- módosításokkal egységes -szerkezetbe foglalt - 4/2013.(V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

11/2019. (XI.06.) önkormányati rendelet
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 10/2019.(IX.12.) önkormányzati rendelet

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2019. (VII.10.) önkormányzati rendelet
a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

4/2019. (V.17.) önkormányzati rendelet
Gétye Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
 Költségvetés 2019
A Helyi Választási Iroda Vezetőjének Határozata
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán, a képviselő-testület megválasztandó tagjainak létszámáról
10/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet
szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
9/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
8/2018. (VII.20.) önkormányzati rendelet
a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2018 évi igazgatási szünet elrendeléséről
Településképi Rendelet    térkép
Gétye Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet
3/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Költségvetés 2018
14/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
11/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól
8/2017. (IX.07.) önkormányzati rendelet
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet
Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról
4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet
Gétye Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
3/2017. (III.9.) számú rendelet módosítása
Gétye Község Önkormányzatának 2016. évi kötségvetésének módosításáról
Költségvetés 2017
 9/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelet
A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről
7/2016 (VII.04.) önkormányzati rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályairól
6/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelet
A hulladékgazdálkodásról

5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelet
 Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Határozat - Közbeszerzési terv 2016

 Költségvetés 2016

1/2013. (II.05.) önkormányzati rendelet
A helyi építési szabályzatról


9/2015. (III.30.) határozata
A 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervről

5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet
Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tüzelőberendezésekkel
okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól

2/2015. (III.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről

1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és Melléklete
  1/2015. II. 27.) önkormányzati rendelet Melléklete
 
Határozat - Közbeszerzési terv 2014.
11/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
Díszpolgári cím 4/1994.
Falugondnoki szolgálatról 11/2009.
Filmforgatásról 9/2013.
Helyi adókról 13/2004.(XII.18.)
módosított, egységes szerkezetbe foglalt
Helyi címer és zászló 1/1998.
Helyi építési szabályzatról 1/2013.
Hulladékgazdálkodási Tervről 5/2013.
Ivóvíz szolgáltatásról 1/1999.
A költségvetés tartalma 6/2009.
Költségvetés 2013.
Költségvetés szöveges előterjesztése 2013.
Költségvetési rendelet 2/2013.
Költségvetés 2013. 4.sz melléklete a szolgáltatások díjáról
2012. évi költségvetés beszámolója
2012. évi költségvetés beszámolója szöveges értékelés
Közbeszerzési Szabályzat 4/2010.
Közterületek nemzeti ünnepeken történô fellobogózásáról 9/2000.
Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtására és az önkormányzat helyi rendeleteinek jogharmonizációjáról 10/2005.
Közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló
11/2012. (XI.14) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Közterületek tisztántartásáról 3/2012.
Szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről 7/2012.
Temetőkről és a temetkezésről 8/2000.
Vagyonrendelet Gétye község nemzeti vagyonáról 8/2012.
Zárszámadási rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről 3/2013.