Pályázatok 

 

Akadálymentesített változat

KEHOP-2.1.3.15.2019.00088

GÉTYE TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA ÉS VÍZELLÁTÁSNAK FEJLESZTÉSE

 

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium, Gétye Község Önkormányzata

Projekt címe: Gétye település ivóvízminőség javítása és vízellátásának fejlesztése

Támogatás összege:  240.776.770 Ft

Támogatás mértéke:  86.0383 %

Projekt befejezésének dátuma: 2023.12.31.

Projektazonosító: KEHOP-2.1.3-15-2019-00088

Projekt tartalma: A projekt megvalósításának helye Gétye település közigazgatási területe.

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló közösségi irányelv teljesítését szolgáló hazai feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet foglalja össze (amelyet időközben módosított a 47/2005. (III. 11.) Kormányrendelet, valamint a 65/2009 (III. 31.) Kormányrendelet). A rendelet és mellékletei – a vízminőségi ellenőrzés részletes szabályozásán túlmenően – településenként mutatják be a határérték feletti ivóvíz-minőségi paramétereket, illetve tervezett vízminőségi célállapotot kielégítő fejlesztési teendőket.

A fenti célok elérése érdekében Magyarország ivóvízminőség-javító programot dolgozott ki először országos, majd régiós szinten.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, Gétye Község Önkormányzata és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi együttműködése által valósult meg.

A szintén KEHOP pályázat keretében felújított Pacsa-Szentpéterúr ivóvíz ellátó hálózatához csatlakozik Gétye hálózata egy D110 KPE PE100 SDR17 PN16 ivóvíz vezetékkel. A távvezeték kiindulási pontja Szentpéterúr belterületén a 310 hrsz. területen a meglévő D110 átmérőjű vezetékről ágazik le, az újonnan létesült mérő-és szerelvényaknában.

A kiindulási ponttól a távvezeték K-i irányban halad, 2 m tengelytávolságra a földút birtokvonalától, az út déli oldalán. A 0+912,07 szelvényben egy leürítő akna, az 1+652,2 szelvényben pedig egy szakaszoló és légbeszívó akna került kialakításra. Itt ketté ágazik a vezeték, az egyik szakasza 136,7 m után a gétyei hálózatra köt a Hadnagy utca (26 hrsz.) tűzcsapjának átalakított csomópontján, a másik ág 542,4 m után a 059/9-es hrsz. ingatlanon a gétyei magaslati tározóba vezet.

A beruházást biztosító megvalósíthatósági tanulmány szerint Gétye lakosságának (83 fő) prognosztizált vízigénye (lakossági, gazdálkodói, közületi igényekkel és veszteségekkel együtt) átlagosan 10m3/nap, csúcsigénye 19m3/nap értékben került megállapításra. A lakosság átlagos vízigénye a pacsai vízkezelő kapacitásának alig 1%-át, csúcsvízigénye pedig kevesebb mint 2,5%-át teszi ki, ennek eredményeképp a vízátvétel nem okoz terhelést a meglévő infrastruktúrában.

A települési rekonstrukció keretében elvégzett egyéb tevékenységek:

  • A magaslati 22 m3-es tisztavíz medence felújításra került, a víztér belső felületének javítása, a töltő, túlfolyó és ürítő vezetékek cseréje, a lejáró létra elemeinek megújítása.
  • A Hadnagy utca 6.- Csányi utca közötti összekötés D110 KPE kb. 110 fm építése, csatlakozási ponton NA100 földalatti csomópont, 3 db NA100 tolózár beépítése.
  • A Csányi utca felé NA100 acél útalatti gerincvezeték cseréje.
  • A Petőfi utca 5. sz. előtt NA100 földalatti csomópont cseréje 3 db NA100 tolózárral.
  • A meglévő vízmű telepen NA100 tisztítási csomópont kialakítás, 2 db NA100 tolózárral, NA100 tisztítási lehetőséggel.
  • A Béke tér- Kossuth utca- Hegyi utca találkozásánál NA100 tisztítási csomópont kialakítása 2 db NA100 tolózárral, NA100 tisztítási lehetőséggel.
  • A Csányi utca 6. NA100 tisztítási csomópont rekonstrukciója 3 db NA100 tolózárral, NA100 tisztító idommal.
  • A meglévő tűzcsapok bekötésének, csomópontjainak cseréje.
  • Gétye vízvezetékein teljes hosszban – 3.210 fm - mechanikai csőtisztítás, hálózat mosatás.
  • A tűzcsap kiosztás felülvizsgálata és a bekötések és a gerinchálózati csomópontok, útalatti átvezetések cseréje.

Az ivóvízhálózat rekonstrukciójának költségei nem haladják meg a projekt összes elszámolható költségének 20%-át.

További Információ:
Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
06-83-352-003
kozoshivatal@zalaapati.hu

 

Képek

A belterületi rekonstrukció képei

Gétye 059/9 hrsz (magaslati tározó) képei

Gétye 022 és 023 hrsz szakaszának képei

Gétye 031. hrsz szakaszának képei

Szentpéterúr 310. csatlakozó építésének képei

A projekt táblái